Openbare
Basisschool
Overvecht
Met aandacht
en ambitie

Over de OBO

Wij zijn OBS Overvecht. Of korter: wij zijn de OBO. Een openbare basisschool met 4 mooie, nieuwe locaties in Overvecht in Utrecht.
Waar we voor staan

Op de OBO geven we ‘onderwijs met aandacht en ambitie’. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat kinderen heel veel kunnen en dat we zorgen dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. We gebruiken hiervoor onder andere het programma ‘Vreedzaam’ om te leren over sociaal gedrag en burgerschap. Een vreedzame sfeer op school en fijn met elkaar omgaan, is namelijk erg belangrijk om goed te kunnen leren.

Samen met ouders

De OBO scholen zijn echte familiescholen: Ouders zijn altijd van harte welkom. We doen regelmatig een ouder-kind activiteit en we laten ouders zien wat hun kinderen op school leren. En hoe ze hun kinderen daar het beste mee kunnen helpen.

Wij zijn ervan overtuigd dat als school en ouders goed samenwerken, kinderen zich nóg beter kunnen ontwikkelen. Dat geeft rust en een veilig gevoel.

Samen met partners

OBO werkt samen met andere scholen en organisaties in de Overvecht en daarbuiten. In Overvecht doen we dit onder andere binnen de Brede School Overvecht. Daarin zorgen we dat kinderen in de wijk tijdens én buiten schooltijd lekker kunnen sporten en met kunst en cultuur bezig kunnen zijn. Daar betrekken we trouwens ook vaak ouders bij. Weer een manier om thuis, school en buurt met elkaar te verbinden.

Aanmelden

Kennismaken met school

Om meer te weten te komen over onze school worden er op elke locatie rondleidingen gegeven voor ouders.

Wil je met ons kennismaken tijdens een rondleiding? Stuur dan een e-mail naar directie.overvecht@spoutrecht.nl met je naam en welke locatie je graag beter wilt leren kennen (De Klopvaart, De Gagel, Spoorzicht of de Watertoren). We nemen daarna contact op voor een datum voor de kennismaking.

Aanmelden bij gemeente en school

Aanmelden voor de basisschool is centraal geregeld en kan vanaf het kwartaal waarin een kind 3 jaar wordt. In de gemeente Utrecht hebben bijna alle scholen goede afspraken gemaakt om te zorgen dat ouders voor elke school in Utrecht kunnen kiezen en dat alle kinderen (in een gelijke situatie) evenveel kans maken om naar de school te gaan waar ze graag heen willen.

Gemeente

  • Ouders melden hun kind aan op onze school via naardebasisschool.utrecht.nl in kwartaal waarin het kind 3 wordt.
  • Gemeente stuurt een aanbod voor een plek op een school. We verwachten dat we voldoende plek hebben voor iedereen die onze school heeft gekozen.

School

  • Ouders bevestigen op tijd aan de school dat ze de aangeboden plek willen gebruiken.
  • School vraagt eventueel om extra informatie en gegevens.
  • School laat binnen 6 weken weten of het kind is aangenomen.
  • Samen maken we afspraken over het wennen en de start op school. Welkom!

Naast het aanmelden bij de gemeente kunt u ook alvast gegevens aan ons doorgeven via het interesseformulier.

Aanmelden van kinderen ouder dan 4 jaar gaat op een iets andere manier. We starten dan met een kennismakingsgesprek en daarna wordt meestal het aanmeldingsformulier ingevuld.

Meer informatie over aanmelden en de zorgplicht van onze school staat in onze schoolgids.

Scholen op de kaart

Op de website Scholen op de Kaart vind je meer informatie over onze school en kun je ons vergelijken met andere scholen.

Praktisch

Schooltijden en vakanties

Onze schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag:
08:30 tot 14:30

Groep 1/2 zijn woensdagmiddag vanaf 12:30 vrij.

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie 14-10-2023 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 25-08-2024
Ziek melden – kort verzuim

Wanneer een kind ziek is of later aanwezig is omdat het bijvoorbeeld naar de tandarts moet, kan dit gemeld worden in de Ouder App. Bellen naar school kan ook, tussen 8.00 en 8.30. Kijk voor de telefoonnummers onder ‘locaties’

Wanneer is verzuim niet toegestaan?
In de groep wordt dagelijks bijgehouden of iedereen er is. Bij ongeoorloofd verzuim zijn we verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht. Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend.

Ouder App

In de Ouder App van Parro kun je informatie en nieuws over de school en de groep van de je kind vinden. In de Ouder App kun je ook communiceren met de leerkracht(en), je kind ziek melden, een gesprek inplannen en nog veel meer.

Klik hier om de Ouder App van Parro te openen

Schoolgids

In onze schoolgids kun je alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school.

Bekijk de Schoolgids

Locaties

Onze school heeft 4 locaties., klik hieronder voor meer info.

Algemeen postadres en telefoonnummer directie:
OBS Overvecht
Postbus 9928
3506 GX Utrecht
030-2626225
OBO De Klopvaart
OBO De Gagel
OBO De Watertoren
OBO Spoorzicht

OBO De Klopvaart

Eufraatdreef 1
3564 XZ Utrecht

OBO De Gagel

Ibisdreef 401
3564 RS Utrecht

OBO De Watertoren

Wezerdreef 3
3562 BC Utrecht

OBO Spoorzicht

Teun de Jagerdreef 1B
3561 JK Utrecht
<