Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof kunt u dit formulier invullen. Daarna nemen we contact met u op over de aanvraag. Hou er alvast rekening mee dat er regels gelden voor het aanvragen van verlof buiten de ‘normale’ vakanties, die bijna altijd te maken hebben het beroep van ouders of gewichtige omstandigheden. Voor die omstandigheden gelden vaak nog extra regels:

  • Feestdag (godsdienst- of levensovertuiging): minimaal 2 dagen van tevoren aanvragen / maximaal 1 dag vrij.
  • Huwelijk bijwonen: 1 dag / max 2 dagen bij ver reizen / max 5 dagen bij huwelijk in buitenland / kopie huwelijksakte kan door gemeente ¬†gevraagd worden als bewijs.
  • Vakantie buiten normale vakantie wegens beroep ouders: minimaal 8 weken van tevoren aanvragen / max 10 dagen / niet in 1e twee weken van schooljaar / maximaal 1 keer per jaar / verklaring werkgever nodig.
  • Ziekte familie: alleen als er sprake is van een ernstige of levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel.

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens kind(eren)

Verlofaanvraag - data en reden

Gegevens ouder

Voor de duidelijkheid: extra verlof wordt niet gegeven in de volgende gevallen:

  • Familie bezoeken in het buitenland
  • Goedkope tickets in het laagseizoen
  • Tickets die al gekocht zijn
  • Tickets die niet (meer) beschikbaar zijn voor de normale vakantieperiode
  • Een ander kind of gezinslid dat op een ander moment vakantie heeft
  • Eerder vertrekken of later terugkomen wegens verkeersdrukte

In ons land is Ieder kind vanaf vijf jaar leerplichtig. Ongeoorloofde aanwezigheid moet de school melden aan de leerplichtambtenaar. U vindt meer informatie over leerplicht op de website van de rijksoverheid.